Błąd
 • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character

STOSOWANIE PREFABRYKACJI DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHOWEJ OBNIŻA KOSZTY BUDOWY

 • Nie ma konieczności zlecania wykonania konstrukcji wiązarów dachowych specjalistycznym firmom, gdyż system jest prosty w montażu, w przypadku nieskomplikowanego dachu Inwestor może sam wykonać montaż konstrukcji

 • Rezygnacja z drogiego stropu betonowego, poprzez zastosowanie dolnego pasa wiązara jako konstrukcja nośna stropu,

 • Eliminacja betonowego stropu pozwala na duże oszczędności również przy budowie ścian i fundamentów – zostają one odciążone

 • Zmniejsza się zakres robót montażowych na obiekcie, co przyspiesza czas budowy,

 • Dach można budować zimą, przez co wydłuży się sezon budowlany

 • Inwestor zna ostateczny koszt więźby już w fazie projektowania (przy wykonaniu tradycyjnym przez cieśli, mamy wówczas lepszy lub gorszy szacunek i  w końcowym  rozrachunku koszt staje się wypadkową wielu składników takich jak: koszt tarcicy, jej transport, odpady, robocizna cieśli, okucia ciesielskie, impregnaty itp) ,

 • Ponieważ program komputerowy optymalizuje zużycie tarcicy, występują znaczne jej oszczędności w stosunku do klasycznych konstrukcji (20-40% mniej), co pozwala zakładowi prefabrykacji zaoferować niższą cenę,

 • Możliwość dostarczenia konstrukcji dokładnie przed montażem, przy mniejszym ryzyku jej rozkradzenia niż w przypadku tarcicy luzem,

 • Możliwość tworzenia znacznych rozpiętości dźwigarów (do 30m przy elementach prostych i do 40m w elementach łukowych),
montaż wiązarów dachowych wiązary dachowe podczas montażu

SYSTEM PREFABRYKACJI GWARANTUJE JAKOŚĆ KONSTRUKCJI DACHOWYCH

 • Szybkie wznoszenie dachu z prefabrykatów redukuje zawilgocenie budynku,
 • System wytwarzania w zakładzie produkcyjnym zapewnia wysoką precyzję wykonania,
 • Prefabrykowane wiązary dachowe charakteryzują się zwiększoną nośnością w stosunku do wiązarów budowanych metodami tradycyjnymi (zbijanych lub skręcanych śrubami),
 • Większe możliwości uzyskania równej płaszczyzny dachu ułatwia montaż pokrycia i pozwala na jego dokładne wykonanie
 • Układanie wiązara przed sprasowaniem w specjalistycznych szablonach zapewnia dokładne i mocne połączenia oraz powtarzalność wymiarów.

 

Wiązary dachowe

Wiązary dachowe w projektach typowych

Technologia produkcji wiązarów dachowych